Video

Video

 

SEE Auto Compo Net 2013

 

SVEČANO OTVARANJE SAJMA 2012

Treći međunarodni sajam proizvođača auto komponenti Jugoistočne Evrope - SEE AutoCompo Net 2012

 

SVEČANO OTVARANJE SAJMA 2011

Drugi međunarodni sajam proizvođača auto komponenti Jugoistočne Evrope - SEE AutoCompo Net 2011

 

SVEČANO OTVARANJE SAJMA 2010

Prvi međunarodni sajam proizvođača auto komponenti Jugoistočne Evrope - SEE AutoCompo Net 2010

By Lavirin Group

 

DRUGI DAN SAJMA

SEE AutoCompo Net 2010
Prvi međunarodni sajam proizvođača auto komponenti Jugoistočne Evrope

20. maj 2010. godine
By Lavirin Group

 

 WBASI - SVEČANO OSNIVANJE 

WBASI EC - Opening Ceremony from Lavirint Group

Svečano osnivanje Centra izvrsnosti auto industrije zapadnog Balkana u Kragujevcu, Srbija, 15. septembr 2009.